Kontakt

Västerås
Eskadergatan, Hamre Gård
721 31 Västerås
021-80 02 41

Rektor:
Mia Pettersson

070-36 34 994

Gustavsberg
Skärgårdens Rid- och friskvårdscenter
Farsta Gärdesväg 9
134 40 Gustavsberg
08-570 355 88

Rektor:
Mia Pettersson

070 363 49 94

Huvudkontor:
Mälardalens Ridgymnasium
Aberga Gård
725 95 Västerås