Lärling Häst – Västerås

Lärling

För dig som vill fördjupa dig extra inom ditt hästintresse finns nu möjlighet att läsa utbildningen som Lärling. Skillnaden med de andra fördjupningarna är att du läser minst halva utbildningen ute på en noga utvald arbetsplats. Du kan välja att läsa som Lärling på hästfördjupningen.

APL övriga inriktningar

  • Minst 15 veckors APL.
  • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
  • Inklusive grundläggande högskolebehörighet om så önskas.

APL som lärling

  • Minst hälften av studietiden som APL.
  • Ger alltid de behörighetsnivåer, kunskapskrav och examensmål som utbildningen kräver.
  • Inklusive grundläggande högskolebehörighet om så önskas.

Varför lärling?

Som lärling har du ännu mer arbetsplatsförlagt lärande (APL) än det som ingår i övriga fördjupningar – minst halva studietiden genomförs på en arbetsplats, från och med det läsår lärlingsfördjupningen påbörjats. Du kan välja att påbörja lärling alla tre läsår.

Att studera som lärling ger alltså ännu mer arbetslivserfarenhet och större möjligheter att få kunskaper inom yrkesområdet från en handledare på arbetsplatsen.

En lärling får samma grundläggande yrkesutbildning som elever som inte valt att plugga som lärling.

Hur söker jag?

Sök till Lärling via gymnasieantagningen i din hemkommun alternativt prata med din mentor på skolan. Läs mer här.

Extra ersättning

Lärlingselever kan söka extra lärlingsersättning på 1000 kronor i månaden hos CSN. Du hittar blanketten här.

Ersättningen gäller under perioden eleven studerar som lärling och har ett utbildningskontrakt. Kontraktet ska bifogas vid ansökan om lärlingsersättning. Eleven kan få ersättning till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Ersättningen gäller kostnader för kost och resor.