Busskort

Busskort

Alla elever under 20 år och med mer än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Nedan ser ni hur ni ska gå tillväga beroende på vilken kommun ni tillhör.

Skolan beställer busskort till samtliga elever som är berättigade skolkort och delar ut dessa till eleverna i skolan.

Elever från Håbo Kommun:
Eleven ansöker om reseersättning från sin hemkommun för att få SL/UL-kort och hämtar detta hos kontaktcenter i kommunhuset i Håbo.