Detaljerad information

Boende

Vi erbjuder boende till långväga elever. Skolan har två boenden med totalt 17 studentrum till förfogande med gemensamma ytor som kök, badrum, toalett, tvättstuga mm. Kontakta Bobo Fuchs på "> för mer info. Du som elev kan ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN för att få hjälp med din boendekostnad. Ansök om boende i tid för att säkerställa en plats då antalet rum är begränsade.

Stallplats

I Västerås har skolan ett eget gymnasiestall där skolans samt elevernas egna hästar står uppstallade. Är du intresserad av att ta med din egen häst till skolan? Kontakta stallchef Ramona Klavdal för mer info på ">

Busskort

Alla elever under 20 år och med mer än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Nedan ser ni hur ni ska gå tillväga beroende på vilken kommun ni tillhör.

Västmanlands län:

Alla elever som tillhör Västmanlands län ansöker själva om busskort på http://www.vl.se/skola/gymnasium/ansok-om-skolkort/ Detta behöver ske några veckor innan skolstart för att ni ska få era busskort i god tid innan skolan startar. Skolan ersätter ej bussresor pga att eleven ej ansökt om busskort i god tid innan skolstart.

 

Enköping:

Eleven ansöker om resebidrag för UL-kort på http://westerlundska.nu/underwebbar/westerlundska-gymnasiet/nyheter/nyhetsarkiv/2017-05-24-ansok-om-ul-skolkort.html Skolan står för VL-kortet om Enköping ej ersätter detta. Detta behöver informeras skolan i god tid innan terminsstart.

 

Stockholm:

Eleven ansöker om kompletterande resebidrag hos Stockholm Stad, detta bidrag ersätter kostnaden för busskortet. Eleven ansvarar själv för att köpa busskort. http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Inackorderingstillagg1/

 

Håbo Kommun:

Eleven ansöker om reseersättning från sin hemkommun för att få UL-kort och hämtar detta hos kontaktcenter i kommunhuset i Håbo. Vi som skola står för VL-kortet om Håbo ej ersätter detta. Detta behöver informeras skolan i god tid innan terminsstart.

 

Långväga elever:

De elever som är långväga och bor i Västerås med hjälp av inackorderingsbidrag från CSN ansöker om busskort själva.