Poängplan – IM

För elever som läser Programinriktat val eller Yrkesintroduktion görs en individuell studieplan beroende på elevens mål med sin utbildning.

De ämnen vi kan erbjuda på grundskolenivå är:

  • Engelska
  • Svenska
  • Matematik
  • Idrott
  • Biologi
  • Samhällskunskap
  • Historia
  • Religion