Detaljerad information

Boende

I Gustavsberg erbjuder vi inte boende till våra elever, långväga elever som behöver hjälp med boende hänvisar vi till vår skola i Västerås där vi erbjuder boende.

Stallplats

I Gustavsberg har inte skolan ett eget gymnasiestall utan vi hyr in oss i en egen del i ridskolans stallar. Om elever önskar stallplats till egen häst kan detta endast tillgodoses i mån av plats. Kontakta Cecilia Lagin på 070-454 50 02 alt Anna-Karin Nylander på 070-621 99 43 för att ställa er i kö till stallplats.

Busskort

Alla elever under 20 år och med mer än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Nedan ser ni hur ni ska gå tillväga beroende på vilken kommun ni tillhör.

Värmdö:

Skolan beställer dessa busskort.

Nacka:

Skolan beställer dessa kort.

Stockholm:

Skolan beställer dessa kort.

Håbo Kommun:

Eleven ansöker om reseersättning från sin hemkommun för att få SL/UL-kort och hämtar detta hos kontaktcenter i kommunhuset i Håbo.

Upplands Väsby, Sigtuna, Haninge, Norrtälje, Österåker:

Skolan beställer dessa busskort.