Boende och stallplats

Boende och stallplats

Boende
I Gustavsberg erbjuder vi inte boende till våra elever, långväga elever som behöver hjälp med boende hänvisar vi till vår skola i Västerås där vi erbjuder boende.

Stallplats
I Gustavsberg har inte skolan ett eget gymnasiestall utan vi hyr in oss i en egen del i ridskolans stallar. Om elever önskar stallplats till egen häst kan detta endast tillgodoses i mån av plats. Kontakta Cecilia Lagin på 070-454 50 02 alt Anna-Karin Nylander på 070-621 99 43 för att ställa er i kö till stallplats.