Busskort

Busskort

Alla elever under 20 år som har mer än sex kilometer till skolan har rätt till busskort. Nedan ser ni hur ni ska gå tillväga beroende på vilken kommun ni tillhör.

Västmanlands län:
Alla elever som tillhör Västmanlands län ansöker själva om busskort på VLs hemsida. Detta behöver ske några veckor innan skolstart för att ni ska få era busskort i god tid innan skolan startar. Skolan ersätter ej bussresor pga att eleven ej ansökt om busskort i god tid innan skolstart.

Enköping:
Eleven ansöker om resebidrag för UL-kort på följande sida. Skolan står för VL-kortet om Enköping ej ersätter detta. Detta behöver informeras skolan i god tid innan terminsstart.

Stockholm:
Eleven ansöker om kompletterande resebidrag hos Stockholm Stad, detta bidrag ersätter kostnaden för busskortet. Eleven ansvarar själv för att köpa busskort.

Håbo Kommun:
Eleven ansöker om reseersättning från sin hemkommun för att få UL-kort och hämtar detta hos kontaktcenter i kommunhuset i Håbo. Vi som skola står för VL-kortet om Håbo ej ersätter detta. Detta behöver informeras skolan i god tid innan terminsstart.

Långväga elever:
De elever som är långväga och bor i Västerås med hjälp av inackorderingsbidrag från CSN ansöker om busskort själva.