Diplomerad hästskötare

Diplomerad hästskötare

Målet med vår utbildning är att du efter din utbildning hos oss skall vara förberedd för en yrkesexamen som Diplomerad hästskötare. I slutet på årskurs 3 erbjuds eleverna att prövas för Diplomerad hästskötare av Svenska Ridsportförbundet.  Att genomföra en Diplomering som hästskötare innebär att elevens kunskaper prövas enligt den kompetensbeskrivning som Svenska Ridsportförbundet tagit fram. Kunskaperna som prövas är:

  • Longering
  • Häst vid hand
  • Ridning
  • Dekorativ hästvård
  • Hästkunskap
  • Foder
  • HLR
  • Tappsko

Kompetensbeskrivning Diplomerad hästskötare.