APL

Arbetsplatsförlagt lärande

Under tre år har eleverna 15 veckor APL(arbetsplatsförlagt arbete), vilka är jämnt fördelade under tre år. APL-perioderna har olika inriktningar som styrs av kursernas centrala innehåll. Detta ger eleverna en bred kunskapsportfölj som de har nytta av i kommande yrkesliv. De olika APL-platserna samordnas för att ge eleverna en bredd i olika yrkesidentiteter.

APL i utlandet

När eleverna läser sitt tredje år finns möjligheter att genomföra sin APL utomlands, bland annat genom ett stipendium som söks på skolan.

APL-plats

Skolans APL-samordnare hjälper eleverna med APL-platser. Antingen får eleverna förslag från skolan eller söker eleverna APL-plats själva. Varje APL-plats har en värd som godkänts av skolan och som under hela APL:n har kontakt med skolan. Hos flera av APL-värdarna kan boende ordnas. Eleverna kan söka om ersättning för boende, resa och mat under APL perioder i Sverige.