Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

På båda våra skolor, i Västerås och Gustavsberg, kan vi erbjuda eleverna introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion.

Programinriktat val
Programinriktat val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Att läsa icke godkänt grundskoleämne ska därför vara prioriterat för dessa elever. 

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion innehåller huvudsakligen yrkesinriktad utbildning och hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Om elever har behov finns även möjlighet att enbart ha praktik när man läser yrkesintroduktion.