Gustavsberg

Gustavsberg

Anläggningen
Vår skola i Gustavsberg ligger i härlig skärgårdsnatur i anslutning till Skärgårdens Rid & Friskvårds Center, endast 20 minuter från Slussen med buss. Anläggningen har två ridhus, utebana, ett stort antal hagar och plats för cirka 80 hästar uppstallade. På Skärgårdens Rid & Friskvårds Center bedrivs ridskola såväl som gymnasieverksamhet och privat inackordering.

Gymnasiestallet
Ridgymnasiet har en egen del i stallet där skolans hästar står uppstallade. En stor del av utbildningen bedrivs i stallet. Gymnasiets boxar sköts av eleverna tillsammans med skolans personal i veckorna. Under lov och helgdagar erbjuds du som elev att sköta skolans hästar och får chansen att rida lite extra.

Lärarna
Skolan är lärartät och har ca tio anställda lärare inom de olika ämnena. På många av våra teoretiska lektioner har vi tvålärarskap för att ge alla elever det stöd de behöver. I vårt läralag finns utöver lärarbehörighet mycket kunskap, kompetens och arbetserfarenhet inom bla hästnäringen, allt från SM- och NM- medaljer till tränare på elitnivå.

Lunch
Eleverna äter sin lunch i skolans cafeteria. Skolan erbjuder även en enklare frukost till eleverna varje morgon.

Bibliotek
Till skolan hör också ett bibliotek som är bemannat under lunchtiderna. Biblioteket och skolans grupprum finns tillgängliga för eleverna på andra tider än för studier.

På vår skola i Gustavsberg erbjuder vi följande program:
Naturbruksprogrammet – hästhållning
Intorduktionsprogram – Programinriktat val, Yrkesintroduktion