Elevens val – 2 500 p

Poängplan – NIU

Preliminär poängplan 2024 – NIU i Västerås

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1
100

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200

Inriktning hästhållning

700 p

Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200

Programfördjupning häst

500 p

Hästkunskap 3
100
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Idrottsspecialisering 1
100
Tränings och tävlingslära 1
100

Gymnasiearbete

100 p

Individuellt val

200 p

Idrottsspecialisering 2
100
Idrottsspecialisering 3
100

Examensmål

Diplomerad hästskötare