Poängplan NIU

Poängplan – NIU

Preliminär poängplan för NIU i Västerås

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1
100

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200

Inriktning hästhållning

700 p

Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200

Programfördjupning häst

500 p

Hästkunskap 3
100
Specialidrott
200
Ridning 1
100
Ridning 2
100

Gymnasiearbete

100 p

Individuellt val

200 p

Val över 200 p = utökat program
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet

Specialidrott - obligatoriskt för NIU
200
Engelska 6**
100
Svenska 2**
100
Svenska 3**
100
Matematik 2a
100
Idrott och hälsa 1 (specialisering)
100
Estetisk kommunikation
100
Djuren i naturbruket
100
Samhällskunskap 1a2
50
Historia 1a2
50

Examensmål

Diplomerad hästskötare