Utbildningen

Vår utbildning

Mälardalens Ridgymnasium startade 2007 och har sedan dess växt. Idag har vi två skolor, en i Västerås och en i Gustavsberg. Hos oss utvecklar eleverna sitt hästintresse utifrån sina egna erfarenheter och sin nivå. Skolan förbereder eleverna inför kommande yrkesliv genom att varva teori med praktik.

Våra skolor är belägna på natursköna ridanläggningar med lokaler för både teori och praktik. Skoldagarna ser olika ut beroende på om eleverna börjar sin skoldag i stallet med ridning eller i klassrum med teoretiska ämnen. Det finns möjlighet att ta med egen häst i mån av plats.

Pedagogisk plan

Vi har små undervisningsgrupper vilket gör att alla elevers individuella behov lättare tillgodoses. Skolans pedagogiska plan är att eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga, sin analytiska förmåga, sin problemlösningsförmåga, sin språkliga förmåga och sin förmåga att samla, söka och strukturera information. Att arbeta tillsammans med människor och djur kräver ansvarstagande och kompetens och hos oss får eleverna träna båda delarna. Både i arbetet på skolan och på ridanläggningen, men även ute på APL.