Om oss

Det här är vi

Mälardalens Ridgymnasium är en etablerad gymnasieskola som startade 2007 i Västerås under namnet Västerås Ridgymnasium. Efter att ha drivit ridgymnasium i sju år utökade vi verksamheten med en systerskola i Gustavsberg. Sedan start har vår utbildning varit inriktad mot häst och ridsport.

Vår vision
Vår vision är att vara Mellansveriges mest attraktiva naturbruksgymnasium som bedriver undervisning med god kvalitet där elever och personal känner sig trygga och välmående. Eleven ska få de bästa förutsättningarna till kunskap och erfarenhet för att kunna ta sig ut i arbetslivet och/eller studera vidare.

Vår verksamhet ska bygga på:
* Hälsa
* Kunskap
* Engagemang
* Respekt

Hälsa
Vi ska alla vara fysiskt och psykiskt välmående.

Kunskap
Kunskap ger mod och makt att ta plats och utvecklas.

Engagemang
Vi ska vara positiva inspiratörer som ställer individanpassade krav.

Respekt
Vi respekterar och accepterar alla individers olikheter.