Hästhållning

Naturbruksprogrammet – Hästhållning

Detta program passar dig som älskar hästar och finns på båda våra skolor i Västerås och Gustavsberg. Utbildningen sträcker sig över 3 år och innehåller både teori och praktik. Eleverna rider ett till två pass per vecka inriktat mot hoppning och dressyr. Utöver detta ingår även en stor del hästkunskap till exempel anatomi, fysiologi, avel och näringslära. På båda våra skolor har vi två ridhus, ridbana och fantastisk natur med flera ridvägar i närområdet.  Om du har egen häst är du välkommen att ta med den till skolan du går på i mån av plats, annars erbjuder skolan ett stall med välutbildade hästar.

APL
Under tre år har eleverna 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt arbete), vilka är jämnt fördelade under tre år. APL-perioderna har olika inriktningar som styrs av kursernas centrala innehåll. Detta ger eleverna en bred kunskapsportfölj och skapar kontakter som de har nytta av i kommande yrkesliv.

Efter avslutad utbildning
För elever på naturbruksprogrammet – hästhållning är målsättningen att efter avslutad utbildning bli diplomerad hästskötare. Dessutom erbjuds eleverna en grundläggande högskolebehörighet samt särskild behörighet till utbildningar inom hästnäring såsom hippolog och ridinstruktör.