Häst – Västerås, Gustavsberg

Naturbruksprogrammet – Hästhållning

Detta program passar dig som älskar hästar. Utbildningen sträcker sig över 3 år och innehåller både teori och praktik. Eleverna rider ca två pass per vecka inriktat mot hoppning och dressyr. Utöver detta ingår även en stor del hästkunskap till exempel anatomi, fysiologi, avel och näringslära. På båda våra skolor har vi två ridhus, ridbana och fantastisk natur med flera ridvägar i närområdet.  Om du har egen häst är du välkommen att ta med den till skolan du går på i mån av plats, annars erbjuder skolan ett stall med välutbildade hästar.

APL

Under tre år har eleverna 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt arbete), vilka är jämnt fördelade under tre år. APL-perioderna har olika inriktningar som styrs av kursernas centrala innehåll. Detta ger eleverna en bred kunskapsportfölj som de har nytta av i kommande yrkesliv. De olika APL-platserna samordnas för att ge eleverna en bredd i olika yrkesidentiteter.

Efter avslutad utbildning

För elever på naturbruksprogrammet – hästhållning är målsättningen att efter avslutad utbildning bli diplomerad hästskötare. Dessutom erbjuds eleverna en grundläggande högskolebehörighet samt särskild behörighet till utbildningar inom hästnäring såsom hippolog och ridinstruktör.