Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Från hösten 2021 erbjuder vi det nationella programmet Skog mark och djur med inriktning häst på vår skola i Västerås.

Detta program passar dig som gillar hästar. Utbildningen sträcker sig över 4 år och innehåller både teori och praktik och syftar till att träna eleven inför kommande yrkesliv.

APL
Under fyra år har eleverna 22 veckor APL (arbetsplatsförlagt arbete, praktik). Eleverna börjar med att under årskurs 1 och 2 ha sin APL på Hamre Ridskola som ligger på samma anläggning som skolan. Under årskurs 3 och 4 kommer de elever som är redo för det att erbjudas praktik på andra arbetsplatser inom hästnäringen. APL-perioderna syftar till att ge eleverna en bred kunskapsportfölj och möjlighet att skapa kontakter som de har nytta av i kommande yrkesliv.

Prova på veckor
Du som är intresserad av vår utbildning är välkommen till oss på en prova på vecka för att se om utbildningen är något för dig. Prova på veckorna samordnas med de anpassade grundskolorna i Västerås kommun.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta rektor Mia på