Poängplan

Poängplan – Hästhållning

Preliminär poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

600 p

Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1
100

Programgemensamma karaktärsämnen

400 p

Biologi 1
100
Entreprenörskap
100
Naturbruk
200

Hästhållning

700 p

Djurens biologi
100
Djurhållning
100
Fordon och redskap
100
Hästkunskap 1
100
Hästkunskap 2
100
Ridning och körning
200

Programfördjupning häst

500 p

Hästkunskap 3
100
Ridning 1
100
Ridning 2
100
Svenska 2
100
Djuren i naturbruket
100

Gymnasiearbete

100 p

Individuellt val

200 p

Val över 200 p = utökat program
** Krävs för grundläggande högskolebehörighet

Svenska 3**
100
Engelska 6**
100
Matematik 2 a
100
Samhällskunskap 1a2
50
Historia 1a2
100
Idrott och hälsa - specialisering
100
Estetisk kommunikation
100

Examensmål

Diplomerad hästskötare